10.06
2020

Kādas ir jaunākās tendences ugunsdzēsības aparātu izvēlē? Iesaka Latvijas ugunsdrošības asociācija.

Ir pagājuši vairāk kā 3 gadi, kopš Latvijā nepieciešamā ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina metodika tiek balstīta uz faktisko, testēto ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju nevis vienkārši uz ugunsdzēsības aparāta svaru. Tas ir bijis būtisks progress, lai patērētājiem piedāvātu kvalitatīvākus produktus un nodrošinātu godīgu konkurenci starp kvalitatīviem ugunsdzēsības aparātiem attiecībā pret nekvalitatīvākiem produktiem. Kā arī šobrīd varam apliecināt, ka Latvijā salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm ekspluatācijā esošie ugunsdzēsības aparāti ir būtiski labākā stāvoklī un kvalitatīvāki attiecībā pret mūsu kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā.

Latvijas ugunsdrošības asociācija turpina strādāt pie tā, lai uzlabotu ugunsdrošības stāvokli Latvijā, veicinot arī kvalitatīvu produktu un pakalpojumu piedāvājumu Latvijā.

Jau vairākus gadus Rietumeiropā, īpaši Vācijā ļoti plaši tiek pielietoti ugunsdzēsības aparāti ar citu ugunsdzēsīgās vielas palaišanas metodi. Īpašu popularitāti ir guvuši ugunsdzēsības aparāti, kas neatrodas zem pastāvīga spiediena, bet kuru dzēšana tiek aktivizēta izmantojot dzenošās gāzes baloniņu. Latvijas ugunsdrošības asociācija ir sagatavojusi būtiskāko atšķirību apkopojumu, ar kuru var iepazīties šeit.

07.10
2019

VUGD aicina piedalīties Ugunsdrošības konferencē “Kā veidot drošu mājokli?”

Labdien!

 

Lai informētu iedzīvotājus par mājokļu ugunsdrošības nozīmīgumu, biežākajām problēmsituācijām un to risinājumiem, šā gada 31.oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) organizē Ugunsdrošības konferenci “Kā veidot drošu mājokli?”.

31.oktobrī no plkst. 10.30 līdz plkst. 15.30 Rīgas Stradiņa universitātē (Dzirciema iela 16, Rīgā) valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji runās, diskutēs un analizēs plašu jautājumu loku saistībā ar mājokļu drošību.

 

Konferencē VUGD skaidros valsts politiku ugunsdrošības jomā, kā arī akcentēs būtiskāko, kas jāievēro no ugunsdrošības viedokļa dzīvojamās mājās, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji informēs par drošuma prasībām ugunsdzēsības aparātiem, dūmu detektoriem un gāzes baloniem, bet Latvijas apdrošinātāju asociācija informēs par apdrošināšanas lomu dzīvojamo māju ugunsdrošības veicināšanā. Savukārt pārstāvji no Ikšķiles novada un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” dalīsies ar savu pieredzi ugunsdrošības pasākumu īstenošanā, bet praktiskos risinājumus ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai mājokļos ieskicēs Latvijas Ugunsdrošības asociācijas pārstāvis.

 

Aicinām arī Jūs piedalīties konferencē klātienē! Dalība konferencē iespējama iepriekš piesakoties un aizpildot pieteikuma anketu līdz 18.oktobrim.

 

Uz tikšanos Ugunsdrošības konferencē!
Konferences programma

 

Plašak info Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
www.vugd.gov.lv
E-pasts: vugd@vugd.gov.lv
Tālr: 67075881, 67075871

16.04
2019

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs aicina mazināt kūlas degšanu, uzliekot sodus zemes īpašniekiem.

Tas būtu mehānisms, kā cīnīties ar kūlas dedzināšanas cēloņiem, jo sodu sistēma ir tikai cīņa ar sekām un nemazina problēmas apmērus.

“Pērn kopumā bijuši vairāk nekā 2000 VUGD izsaukumi kūlas dzēšanai. Šogad kūlas dedzināšanas sezona ir atkal atsākusies ar pilnu sparu. Mēs redzam, ka sodu palielināšana dedzinātājiem nepalīdz, nepalīdz arī video, ko kūlas dedzināšana nodara dzīvniekiem. Tāpēc mūsu kā asociācijas redzējums ir necīnīties ar sekām, bet gan strādāt uz cēloņu novēršanu – dedzināšanas gadījumā sodu uzlikt zemes īpašniekam, kas nav sakopis teritoriju, vai arī iet pat soli tālāk un regresa kārtībā atgūt valsts izmaksas par ugunsgrēka dzēšanu vai arī palielināt nekustamā īpašuma nodokli,” norāda Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Asociācija aicina vērst uzmanību, ka kūlas dedzināšana ir galvenokārt ļaunprātīga rīcība, bet katrs VUGD izsaukums veido nopietnas izmaksas valstij, kuras tā varētu investēt ugunsdzēsības tehniskā aprīkojuma modernizēšanā vai arī atalgojuma palielināšanā. Jāmin, ka kūlas dedzināšana ir viena no izplatītākajām ugunsnelaimēm sezonā.

No otras puses kūlas degšana nav iespējama teritorijās, kas ir sakoptas un kurā nav nenopļauta pērnā gada zāle. Kūlas degšana vistiešākajā veidā ir saistīta ar teritorijas īpašnieka lēmumu nesakopt īpašumu. Tādēļ arī ir loģisks solis uzlikt sodu īpašniekam.

Latvijas Ugunsdzēsības asociācija ir dibināta 2002. gadā, un tā apvieno vairāk nekā 30 Latvijas vadošos ugunsdzēsības servisa uzņēmumus, kā arī tā sadarbojas ar daudzām sabiedriskām organizācijām. Asociācija ir noslēgusi līdzdalības līgumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Tā piedalās vairākās ministriju un starpnozaru veidotās darba grupās.

16.04
2019

Руководитель Латвийской ассоциации пожаротушения предлагает сократить количество случаев возгорания старника путем наложения штрафов на землевладельцев

Председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Александр Бабра утверждает, что горение прошлогодней травы является серьезной проблемой в стране, и что за последние годы ситуация не улучшилась. Поэтому необходимо думать о дополнительных способах уменьшения случаев возгорания – например, путем наложения штрафов на владельцев неубранных участков.
Это служило бы механизмом, позволяющим бороться с самими причинами сжигания старника, ибо системы штрафов – лишь способ борьбы с последствиями и не уменьшает объем проблемы.

«В прошлом году Государственная пожарно-спасательная служба получила около 2000 вызовов из-за возгорания старника. В этом году сезон сжигания прошлогодней травы возобновился с полной силой. Мы видим, что увеличение штрафов за поджоги сухой травы неэффективно. Результатов не приносят и видео, в которых запечатлен вред, который поджог старника приносит животным. Поэтому наша ассоциация делает акцент не на борьбе с последствиями возгораний, а на работе над предотвращением их причин. В случае горения старника – это наложение штрафов на землевладельцев, которые не очистили свою территорию. Можно также пойти на шаг дальше и, в порядке регресса, возмещать затраты государства на тушение пожаров, или же увеличить налог на недвижимость», сообщает Александр Бабра, председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения.

Ассоциация предлагает обратить внимание на тот факт, что сжигание прошлогодней травы – злонамеренное действие, а каждый вызов VUGD является серьезной тратой государственных средств, которые могли бы быть инвестированы в модернизацию противопожарного оборудования или повышение заработной платы пожарных. Следует отметить, что сжигание старника является одним из самых распространенных причин пожаров в этом сезоне.

В свою очередь, возгорание прошлогодней травы невозможно в местах, которые были заблаговременно очищены и где нет нескошенной прошлогодней травы. Сжигание старника самым прямым способом связано с решением владельца территории не очищать свое имущество. Поэтому наложение штрафа на землевладельца является вполне логичным.

Латвийская ассоциация пожаротушения была основана в 2002 году и объединяет более 30 ведущих латвийских компаний сферы противопожарных услуг. Она сотрудничает со многими общественными организациями и у нее заключен договор соучастия с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD). Ассоциация участвует во многих министерских и межотраслевых рабочих группах.

11.04
2019

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs intervijā LTV7 par pērnās zāles dedzināšanu

 

Intervija ar Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītāju
Aleksandru Babru (LTV7)

Jaunievēlētais Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs Aleksandrs Babra sniedza interviju LTV7 raidījumam “Žizņ sevodnja” (Жизнь сегодня), kurā runāja par šīs sezonas aktuālāko problēmu – pērnās zāles dedzināšanu.
Raidījuma laikā A. Babra sniedza savu komentāru par iemesliem, kuru dēļ visbiežāk izceļas šāda veida ugunsgrēki, kā arī izklāstīja priekšlikumus par preventīvajiem pasākumiem, kuri būtu nepieciešami, lai samazinātu ugunsgrēku skaitu, kuri izceļas, dedzinot pērno zāli.
Raidījuma otrajā daļā Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs A. Babra sniedza komentārus par vispārējo situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī par Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas iniciatīvām, kuras ir vērstas uz kopējās ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu valstī.
Pilnu interviju Jūs variet noskatīties šeit, vai oficiālajā LTV7 Krievu dienesta YouTube kanālā.

01.04
2019

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijai jauns vadītājs

     Par jauno Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētāju kļuvis Aleksandrs Babra, kuram ir gandrīz 20 gadu darba pieredze ugunsdrošības jomā. Kā vienu no savām prioritātēm jaunais vadītājs min nozarei svarīgu jautājumu sakārtošanu valsts un pašvaldību līmenī, lai veicinātu ugunsdrošību valstī. 

Starp prioritātēm viņš min sadarbības stiprināšanu ar valsts iestādēm, kas iesaistītas ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumu risināšanā, kā arī sabiedrības izglītošanu ugunsdrošības jautājumos.

Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs: “Ugunsdrošība ir svarīga prioritāte, lai sabiedrība justos droša un pasargāta no uguns riskiem. Ugunsgrēkos cietušo skaita samazinājums tagad ir viens no asociācijas mērķiem, un es darīšu visu, lai to sasniegtu. Šajā sakarā liela nozīme piešķirama efektīvai ugunsdrošības uzraudzībai, atbildīgi veicot dažādus preventīvos pasākumus, tajā skaitā izglītojot sabiedrību par ugunsdrošību. Esmu rīcības cilvēks un uzskatu, ka, tikpat svarīgs kā dialogs ar sabiedrību, ir dialogs ar valsts un pašvaldību iestādēm gan normatīvā regulējuma sakārtošanā, gan arī ugunsdrošības pārbaužu ēkās uzlabošanā.”

Jaunais asociācijas vadītājs vienlaikus ir ugunsdrošības risinājumu uzņēmuma SIA “Inspecta Prevention” vadītājs un LVS Standartizācijas tehniskās komitejas (STK 24 “Ugunsdrošība un darba vide”) priekšsēdētājs. Lasa lekcijas par ugunsdrošības risinājumiem Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Piedalās normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Pirms darba privātajā sektorā Aleksandrs Babra vairāk nekā desmit gadus strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) kā ugunsdrošības inspektors. Darba laikā VUGD piedalījies visu rangu ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos pēc autoavārijām. Saņēmis trīs apbalvojumus par cilvēku glābšanu ugunsgrēka laikā un apbalvojumu par slīkstošā glābšanu.

01.04
2019

Избран новый руководитель Латвийской ассоциации пожаротушения

Новым председателем правления Латвийской ассоциации пожаротушения был избран Александрс Бабра, который имеет более 20 лет опыта работы в пожарной сфере. Одним из своих приоритетов новый руководитель назвал улаживание важных вопросов на государственном и муниципальном уровне, чтобы способствовать улучшению пожарной безопасности в стране.

Говоря о своих целях, Александрс упомянул улучшение сотрудничества с государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в решении вопросов пожарной безопасности и тушении пожаров, а также просвещению общества в вопросах пожарной безопасности.

Председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Александрс Бабра:
«Пожарная безопасность очень важна для того, чтобы общество чувствовало себя защищенным от пожаров. На данный момент, уменьшение числа пострадавших при пожарах является одной из целей ассоциации, и я сделаю все, чтобы достичь ее. Для этого очень важен как эффективный надзор за пожарной безопасностью так и ответственное проведение профилактических мероприятий, в том числе повышение знаний общества о пожарной безопасности. Я человек действия и считаю, что наравне с диалогом с общественностью важен также диалог с государственными и муниципальными структурами, упорядочение нормативных актов, а также улучшение уровня пожарных проверок в зданиях.»

Новый руководитель ассоциации также является руководителем сферы решений пожаробезопасности в фирме SIA «Inspecta Prevention» и председателем Технического комитета стандартизации «Latvijas Standarts» (STK 24 “Пожарная безопасность и рабочая среда”). Он читает лекции о решениях пожаробезопасности в Латвийском университете и Рижском техническом университете. Также, он часто участвует в рабочих группах при разработке новых нормативных актов.

До того, как он начал работать в частном секторе, Александрс Баба более 10 лет работал в Противопожарной, аварийно-спасательной службе (VUGD) как инспектор пожарной безопасности. Во время работы в VUGD, он учувствовал в тушении пожаров всех категорий сложности и спасательных работах после автомобильных аварий. Александрс получил три награды за спасение людей во время пожара и награду за спасение утопающего.

26.09
2018

Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?

2018 gada 27. septembrī norisināsies astotās “Ekspertu dienas” speciālistiem ugunsdrošībā un ventilācijas sistēmu uzturēšanā, mācoties no vadošiem Eiropas un Latvijas ekspertiem.

“Ekspertu dienas” ir projekts, kas aizsācies 2015. gadā, un šoreiz veltīts tēmai: “Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?”

Seminārā tiks skaidroti aktuālie Ministru kabineta noteikumi, saistībā ar izvēlēto tēmu. No teorijas un normatīvo aktu prasībām līdz praktiskiem un drošiem risinājumiem savās zināšanās un pieredzē dalīsies eksperti no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Piedalīsies Lauris Krūza – Vega 1 Serviss Ventilācijas tīrīšanas nozares rīkotājdirektors un Eiropas Ventilācijas higiēnas asociācijas viceprezidents.

Īpašie “Ekspertu dienu” viesi – Lifa Air uzņēmuma pārstāvji – pasaulē vieni no vadošajiem ventilācijas sistēmu tīrīšanas iekārtu ražotājiem ar ISO 9001 kvalitātes un ISO 14001 vides standartiem.

“Ikvienu profesionāli par uzticamu ekspertu padara zināšanas un pieredze, taču zināšanas top vērtīgas, ja tās tiek regulāri papildinātas un atjaunotas.” ir pārliecināts Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris. “Tāpēc, ja esat ēku un būvju īpašnieki, apsaimniekotāji, mehānisko ventilācijas sistēmu apkopes veicēji vai ugunsdrošības speciālisti, noteikti izmantojiet šo izdevību un apmeklējiet  pasākumu 27.septembrī!”

Seminārs sagatavots atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 90. un 91.punktiem “Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.”

Pasākums apmeklējums ir BEZ MAKSAS, tāpēc speciālistiem atliek vien būt zinātkāriem un atrast laiku semināru apmeklējumam.

 

SEMINĀRA DIENAS KĀRTĪBA

 

 

26.09
2018

Почему важны уход и чистка механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции?

27 сентября 2018 года состоятся восьмые «Дни экспертов» для специалистов по противопожарной безопасности и содержанию вентиляционных систем на основе опыта ведущих европейских и латвийских экспертов.

«Дни экспертов» – это проект, начатый в 2015 году, и на этот раз он посвящен теме «Почему содержание механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции имеет важное значение?»

На семинаре будут разъясняться актуальные правила Кабинета министров в связи с выбранной темой. От теории и нормативных актов до практических и надежных решений знаниями и опытом поделятся эксперты из Государственной пожарно-спасательной службы.

В мероприятии примут участие Лаурис Круза – исполнительный директор по чистке вентиляции Vega 1 Serviss, вице-президент Европейской ассоциации гигиены вентиляции.

Особые гости «Дней экспертов» – представители предприятия Lifa Air,   одного из ведущих в мире производителей оборудования для очистки вентиляционных систем, обладающего сертификатами качества ISO 9001 и ISO 14001.

«Любого профессионала делают проверенным экспертом знания и опыт,  однако знания становятся ценными, если они регулярно дополняются и обновляются, – уверен председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Илгварс Церис. – Поэтому, если вы являетесь владельцем, управляющим зданием, специалистом по противопожарной безопасности или занимаетесь уходом за механическими вентиляционными системами, обязательно используйте возможность и посетите мероприятие 27 сентября!»

Семинар подготовлен в соответствии с пунктами 90 и 91 правил Кабинета министров №238 от 19.04.2016 «Правила противопожарной безопасности» «Механические вентиляционные систему и канал естественной вентиляции чистят, чтобы не допустить распространения огня в постройке. Проверка технического состояния механической вентиляционной системы и чистка выполняется раз в пять лет».

Посещение мероприятия БЕСПЛАТНОЕ, поэтому специалистам нужно лишь проявить заинтересованность и найти время на посещение семинара.

 

Детальный распорядок дня

 

 

 

02.08
2018

Kāpēc ir jāpārbauda elektroinstalācija?

Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ap 2500 ugunsgrēku notiek dzīvojamās mājās. Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana. 2017. gadā ap 1050 ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar elektroiekārtām un ierīcēm, no tiem 350 ugunsgrēku notikuši dzīvojamās mājās. Arī apdrošināšanas kompānijas dati liecina, ka atsevišķos laika periodos pat 45% gadījumos par iemeslu uguns nelaimei bijusi elektrība. Viens no skaidrojumiem – lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kas celtas vēl padomju laikā un to elektroinstalācija ir krietni nolietojusies, bieži tā ir kritiskā un cilvēkiem bīstamā stāvoklī.

Šajā rakstā tiks sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?
  • Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju pārbaudēm?
  • Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?

Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana

Neatbilstoša elektroinstalācija rada ugunsgrēka izcelšanās risku vairāku iemeslu dēļ. Ja kaut kur instalācijā rodas strāvas noplūde, šī vieta var sākt karst un ar laiku aizdegties. Bīstamību rada slikti vai nepareizi veikti elektrības vadu savienojumi un nekvalitatīvi kontakti. Šajās vietās vadi var sakarst, dzirksteļot un sākties degšanas procesi.

paši uzraugāmas būtu tās ēkas, kuras celtas vēl padomju laikā, un kurās elektroinstalācija vietām nav pārbaudīta kopš mājas nodošanas ekspluatācijā. Tā noveco, piedevām, dažreiz tā ir tikusi kļūdaini remontēta. Senāk bija izplatīta prakse sevišķi neuztraukties par dažāda diametra vadu un dažāda metāla vadu savienošanu, kas veicināja savienojuma vietu sakaršanu un radīja potenciālus ugunsgrēka draudus. Tāpat mājokļos izplatīts ugunsdrošības riska faktors ir nepareiza vadu šķērsgriezuma un drošinātāju nominālu izvēle, kad neliela šķērsgriezuma vadus pievieno pie neatbilstošiem, lielai strāvai paredzētiem drošinātājiem. Rezultātā vadi pie palielinātas slodzes sakarst un izraisa ugunsgrēku. Jāatgādina, ka dzīvokļu elektroinstalācija pārbaudi drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis, kurš darbojas uzņēmumā vai ir reģistrējies kā individuālā darba veicējs.

Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?

„Vispirms elektriķis iepazīstas ar situāciju dzīvoklī, apseko elektrosadali un sastāda elektroinstalācijas shēmu, kurā tiek fiksēti aizsargierīču dati, vadu un kabeļu markas un parametri. Pēc tam tiek mērīta elektroinstalācijas izolācijas pretestība (šim nolūkam jāatslēdz sprieguma padeve un jāatvieno slodze), kā arī elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaude”, skaidro sertificēts elektriķis Kārlis Legzdiņš. „ Lai labāk redzētu, kā elektroinstalācija „uzvedas” pie slodzes, un, vai tā nekarst, vēlams ieslēgt visus potenciālos strāvas patērētājus un pēc vairākām minūtēm elektrosadales kārbas un elektrosadali apsekot ar termokameru. Termogrāfiskie attēli tiek fiksēti un pievienoti pārbaudes aktam. Jāveic arī visas ēkas zibensaizsardzības sistēmas apskate un zemējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības mērījumi, jo Latvijā katru gadu tiek reģistrēti vidēji 20 – 30 zibens izraisītu ugunsgrēku.”

Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju pārbaudēm?

Elektroinstalācija ir jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) iekļauta termina “elektroinstalācija” definīcija, proti, elektroinstalācija ir elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei.

Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts nosaka, ka elektroinstalācijas, tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10 gados. Pie nosacījuma, ka sprādzienbīstamā vidē tā jāveic reizi 2 gados, bet ķīmiski agresīvā vidē – reizi gadā. Pārbaudes termiņu nosaka no elektroierīces uzstādīšanas brīža, un to ir tiesīgs veikt sertificēts speciālists.

Papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei sākot no 01.09.2017 ir jāveic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude ar termokameru. Prasība ieviesta ar mērķi veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi uz sakaršanu, lai konstatētu kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti – vai tas netiek pārslogots un vai tas ir pareizi izbūvēts.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods – fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro. Lai izvairītos no šiem sodiem un maksimāli samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku, Latvijas Ugunsdzēsības asociācija aicina visus iedzīvotājus veikt regulāru elektroinstalācijas pārbaudi savos mājokļos un daba vietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piesaistot tikai sertificētus speciālistus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, protams, veic plānveida un citas pārbaudes, tāpat, apdrošinot mājokli, apdrošināšanas kompānijas seko līdzi, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības noteikumu prasības, taču to ievērošana, pirmkārt, ir katras privātpersonas un juridiskas personas atbildība un drošība”, uzver Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?

Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība vai persona, kura attiecīgi apmācīta un sertificēta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu brālībā. Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu veikt šo sertifikāciju.

Elektroniskās vides resursos ikviens interesents var atrast uzņēmumus, kuri veic elektroinstalācijas pārbaudes. Izvēloties kādam no atrastajiem uzņēmumiem uzticēt veikt elektroinstalācijas pārbaudi savā mājoklī, jāpievērš uzmanība, vai konkrētais uzņēmums nodarbina personas, kas atbilst iepriekš minētājām prasībām, kā arī jāpārliecinās par izvēlētā uzņēmuma pieredzi konkrēto darbu veikšanā.

 

Papildus informācija par elektoinstalācijas pārbaudēm ir pieejama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnēs: