10.06
2020

Kādas ir jaunākās tendences ugunsdzēsības aparātu izvēlē? Iesaka Latvijas ugunsdrošības asociācija.

Ir pagājuši vairāk kā 3 gadi, kopš Latvijā nepieciešamā ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķina metodika tiek balstīta uz faktisko, testēto ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju nevis vienkārši uz ugunsdzēsības aparāta svaru. Tas ir bijis būtisks progress, lai patērētājiem piedāvātu kvalitatīvākus produktus un nodrošinātu godīgu konkurenci starp kvalitatīviem ugunsdzēsības aparātiem attiecībā pret nekvalitatīvākiem produktiem. Kā arī šobrīd varam apliecināt, ka Latvijā salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm ekspluatācijā esošie ugunsdzēsības aparāti ir būtiski labākā stāvoklī un kvalitatīvāki attiecībā pret mūsu kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā.

Latvijas ugunsdrošības asociācija turpina strādāt pie tā, lai uzlabotu ugunsdrošības stāvokli Latvijā, veicinot arī kvalitatīvu produktu un pakalpojumu piedāvājumu Latvijā.

Jau vairākus gadus Rietumeiropā, īpaši Vācijā ļoti plaši tiek pielietoti ugunsdzēsības aparāti ar citu ugunsdzēsīgās vielas palaišanas metodi. Īpašu popularitāti ir guvuši ugunsdzēsības aparāti, kas neatrodas zem pastāvīga spiediena, bet kuru dzēšana tiek aktivizēta izmantojot dzenošās gāzes baloniņu. Latvijas ugunsdrošības asociācija ir sagatavojusi būtiskāko atšķirību apkopojumu, ar kuru var iepazīties šeit.

11.04
2019

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs intervijā LTV7 par pērnās zāles dedzināšanu

 

Intervija ar Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītāju
Aleksandru Babru (LTV7)

Jaunievēlētais Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs Aleksandrs Babra sniedza interviju LTV7 raidījumam “Žizņ sevodnja” (Жизнь сегодня), kurā runāja par šīs sezonas aktuālāko problēmu – pērnās zāles dedzināšanu.
Raidījuma laikā A. Babra sniedza savu komentāru par iemesliem, kuru dēļ visbiežāk izceļas šāda veida ugunsgrēki, kā arī izklāstīja priekšlikumus par preventīvajiem pasākumiem, kuri būtu nepieciešami, lai samazinātu ugunsgrēku skaitu, kuri izceļas, dedzinot pērno zāli.
Raidījuma otrajā daļā Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs A. Babra sniedza komentārus par vispārējo situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kā arī par Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas iniciatīvām, kuras ir vērstas uz kopējās ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu valstī.
Pilnu interviju Jūs variet noskatīties šeit, vai oficiālajā LTV7 Krievu dienesta YouTube kanālā.

01.04
2019

Избран новый руководитель Латвийской ассоциации пожаротушения

Новым председателем правления Латвийской ассоциации пожаротушения был избран Александрс Бабра, который имеет более 20 лет опыта работы в пожарной сфере. Одним из своих приоритетов новый руководитель назвал улаживание важных вопросов на государственном и муниципальном уровне, чтобы способствовать улучшению пожарной безопасности в стране.

Говоря о своих целях, Александрс упомянул улучшение сотрудничества с государственными и муниципальными учреждениями, участвующими в решении вопросов пожарной безопасности и тушении пожаров, а также просвещению общества в вопросах пожарной безопасности.

Председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Александрс Бабра:
«Пожарная безопасность очень важна для того, чтобы общество чувствовало себя защищенным от пожаров. На данный момент, уменьшение числа пострадавших при пожарах является одной из целей ассоциации, и я сделаю все, чтобы достичь ее. Для этого очень важен как эффективный надзор за пожарной безопасностью так и ответственное проведение профилактических мероприятий, в том числе повышение знаний общества о пожарной безопасности. Я человек действия и считаю, что наравне с диалогом с общественностью важен также диалог с государственными и муниципальными структурами, упорядочение нормативных актов, а также улучшение уровня пожарных проверок в зданиях.»

Новый руководитель ассоциации также является руководителем сферы решений пожаробезопасности в фирме SIA «Inspecta Prevention» и председателем Технического комитета стандартизации «Latvijas Standarts» (STK 24 “Пожарная безопасность и рабочая среда”). Он читает лекции о решениях пожаробезопасности в Латвийском университете и Рижском техническом университете. Также, он часто участвует в рабочих группах при разработке новых нормативных актов.

До того, как он начал работать в частном секторе, Александрс Баба более 10 лет работал в Противопожарной, аварийно-спасательной службе (VUGD) как инспектор пожарной безопасности. Во время работы в VUGD, он учувствовал в тушении пожаров всех категорий сложности и спасательных работах после автомобильных аварий. Александрс получил три награды за спасение людей во время пожара и награду за спасение утопающего.