KONTAKTU FORMAKONTAKTINFORMĀCIJA
Rekvizīti:
Latvijas Ugunsdrošības asociācija BIEDRĪBA
ADRESE: Vijciema iela 1A, Rīga, LV-1006
REĢ. NR.: 40008066462
BANKA: AS Swedbank
SWIFT BIC: HABALV22
KONTS: LV24HABA0551044104806