Asociācija Articles

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs aicina mazināt kūlas degšanu, uzliekot sodus zemes īpašniekiem.
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas (LUA) valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Babra norāda, ka kūlas dedzināšana ir nopietna problēma valstī un pēdējos gados tās intensitāte saglabājas augsta. Tāpēc ir jādomā par papildu līdzekļiem, kā to mazināt, piemēram, uzliekot sodus nesakopto teritoriju īpašniekiem.
Руководитель Латвийской ассоциации пожаротушения предлагает сократить количество случаев возгорания старника путем наложения штрафов на землевладельцев
Председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Александр Бабра утверждает, что горение прошлогодней травы является серьезной проблемой в стране, и что за последние годы ситуация не улучшилась. Поэтому необходимо думать о дополнительных способах уменьшения случаев возгорания – например, путем наложения штрафов на владельцев неубранных участков.
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs intervijā LTV7 par pērnās zāles dedzināšanu
Jaunievēlētais Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas vadītājs Aleksandrs Babra sniedza interviju LTV7 raidījumam
Избран новый руководитель Латвийской ассоциации пожаротушения
Избран новый руководитель Латвийской пожарной ассоциации
Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?
2018 gada 27. septembrī norisināsies astotās “Ekspertu dienas” speciālistiem ugunsdrošībā un ventilācijas sistēmu uzturēšanā, mācoties no vadošiem Eiropas un Latvijas ekspertiem. “Ekspertu dienas” ir projekts, kas aizsācies 2015. gadā, un šoreiz veltīts tēmai: “Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?” Seminārā tiks skaidroti aktuālie Ministru kabineta noteikumi, saistībā ar izvēlēto tēmu. […]
Почему важны уход и чистка механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции?
27 сентября 2018 года состоятся восьмые «Дни экспертов» для специалистов по противопожарной безопасности и содержанию вентиляционных систем на основе опыта ведущих европейских и латвийских экспертов. «Дни экспертов» – это проект, начатый в 2015 году, и на этот раз он посвящен теме «Почему содержание механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции имеет важное значение?» На семинаре […]
Kāpēc ir jāpārbauda elektroinstalācija?
Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ap 2500 ugunsgrēku notiek dzīvojamās mājās. Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana. 2017. gadā ap 1050 ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar elektroiekārtām un ierīcēm, no tiem 350 ugunsgrēku notikuši dzīvojamās […]
Почему необходимо проверять электропроводку?
Статистика показывает, что в основном пожары возникают в жилых помещениях, частном секторе и на бесхозных объектах, составляя около 80-90% общего числа возгораний. Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки. Данные страховых компаний свидетельствуют о том, что в отдельные периоды это было причиной пожаров вплоть до 45% случаев. […]
Semināru cikls Būvtehniskā ugunsaizsardzība
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mācību centrs “PREVENTA” sākot no 2018.gada 01. augusta organize semināru ciklu “Būvtehniskā ugunsaizsarzība”. REĢĪSTRĀCIJA UZ SEMINĀRIEM Aicinām interesentus savlaicīgi pieteikties Jūsu interesējošam semināram, jo vietu skaits ir ierobežots un iepriekšēja reģistrācija ir obligāta. Reģistrācija notiek saņemot zemāk minēto informāciju uz epastu info@preventa.lv. Vārds, uzvārds; Personas kods (sertifikātam) Uzņēmuma rekvizīti (rēķina izrakstīšanai) Informācijai: […]