Asociācija Articles

Почему необходимо проверять электропроводку?
Статистика показывает, что в основном пожары возникают в жилых помещениях, частном секторе и на бесхозных объектах, составляя около 80-90% общего числа возгораний. Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки. Данные страховых компаний свидетельствуют о том, что в отдельные периоды это было причиной пожаров вплоть до 45% случаев. […]
SEMINĀRS LVS 402:2018
2018. gada 19.  jūnijā notika seminārs, par LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”, kurā piedalījās: Ilgvars Cēris, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs; Aleksandrs Drozds, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks; Mareks Tipa, SIA “NIC Ozols” projektu vadītājs, kā neatkarīgs eksperts; Edijs Liepiņš, Sertificēšanas institūcijas SIA “SERTEKS” valdes loceklis. Kopskaitā piedalījās […]
LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”
Kā nodrošināt kvalitatīvu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi? Kādas ir jaunās prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām? Kāda būs kompetento personu novērtēšanas kārtība? Par šiem jautājumiem varēs uzzināt Latvijas ugunsdzēsības asociācijas rīkotajā seminārā par ugunsdzēsības aparātu apkopi atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un LVS 402-2018 prasībām. Datums: 19.06.2018 Laiks: no 10:00 līdz 13:00 […]
Проведено исследование рыночных цен на техническое обслуживание огнетушителей
Для того чтобы оценить, насколько рыночные цены соответствуют качеству услуг и фактической стоимости работ, Латвийская ассоциация пожаротушения организовала проведение хронометража работ по обслуживанию огнетушителей независимыми экспертами и сделала расчет их себестоимости. Цель такого исследования рынка состоит в содействии честной коммерческой практике среди поставщиков услуг по обслуживанию противопожарного инвентаря и соблюдению правил пожарной безопасности. Средние данные […]
INFORMĀCIJA par ugunsdzēsības aparātu apkopi un cenām
Lai ugunsdzēsības aparāti darbotos nevainojami, to uzturēšanai ekspluatācijai gatavā stāvoklī ir jāievēro MK Noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi” noteiktā ugunsdzēsības aparātu lietošanas un apkalpošana kārtība, ražotāju tehniskās prasības, kā arī Latvijas valsts standarts LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietas. Vispārējās prasības”. Ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko […]
VUGD: Cilvēkiem ir interese par ugunsdrošību, bet tai neseko rīcība
Īsumā par aktuālo: Pētījumā iedzīvotāji dalījās ar savu pieredzi par ugunsgrēkiem un dati atklāja, ka 46% iedzīvotājiem ir bijusi saskarsme ar ugunsgrēku; 71% aptaujāto norādīja, ka viņu mājoklī pastāv kāds ugunsnedrošs riska faktors; Kopumā sabiedrība ir ļoti ieinteresēta saņemt informāciju par ugunsdrošību – tā norādīja 74% aptaujāto; Analizējot statistiku par ugunsgrēkos cietušajiem un bojāgājušajiem cilvēkiem, […]
Skursteņslauķa ikdiena
«Vai jūs esat īsts?» Šādu jautājumu skursteņslauķis Aivars Reisons dzird itin bieži, kad savā formastērpā dodas ielās. Viņa darbs ir gādāt, lai klientu mājās skursteņi būtu tīri, lai vakarā, ieslēdzot televizoru, netiktu ziņots par kārtējo ugunsgrēku. Intervijā portālam TVNET viņš paver šīs senās profesijas priekškaru, pastāstot to, kā kļuvis par skursteņslauķi, un aprakstot savu ikdienu. […]
No šī gada atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātiem
ĪSUMĀ Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos ir iekļautas pamatprasības par ugunsdzēsības aparātu apskates un tehniskās apkopes biežumu un personu atbildību. Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi var veikt tikai speciālists ar nepieciešamajām prasmēm un izglītību ugunsdrošības jomā, kā arī tikai tam paredzētās apkopes vietās. Vizuālās apskates nolūks ir pārliecināties, vai ugunsdzēsības aparātam nav mehānisku bojājumu, korozijas vai nepietiekams spiediens. […]
No pirmsākumiem līdz mūsdienām. Kas redzams ugunsdzēsības muzejā?
Svētdien, 11. februārī, visā Eiropas Savienībā tika atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros norisinājās vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību. Viena no vietām, kur var uzzināt par ugunsdzēsēju un glābēju darbu ir Latvijas ugunsdzēsības muzejs. Latvijas Ugunsdzēsības muzejs atrodas, Rīgā, […]