Asociācija Articles

VIDEO eksperiments: koka un mūra māju ugunsdrošība
Par eksperimentu. Eksperimentā tika aizdedzinātas divas vienāda izmēra un tipa mājas: viena – no keramzīta blokiem, otra – no koka (attiecīgi kreisajā un labajā pusē): Plastmasas logi keramzīta bloku mājā izkrita jau pēc septiņām minūtēm. Tikmēr koka logi lēni pārogļojās, un pirmais koka logs izkrita tikai pēc vairāk nekā pusstundas. Keramzīta bloku mājas metāla sija […]
Latvijas ugunsdrošības rādītāji vieni no sliktākajiem citu valstu vidū
Lai arī pēdējos gados ir vērojama tendence samazināties kopējam ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaitam, tomēr Latvijas ugunsdrošības situāciju raksturojošie rādītāji ir vieni no sliktākajiem to valstu vidū, kurās tiek apkopota šāda informācija. 2016. gadā Latvijā vidēji uz 1000 iedzīvotājiem notikuši 5,5 ugunsgrēki un gājuši bojā 4,4 cilvēki, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji citās valstīs, liecina jaunākie Starptautiskās Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu asociācijas Statistikas centra dati.
Показатели пожарной безопасности в Латвии – одни из худших среди стран
Хотя в последние годы наблюдается тенденция к снижению общего количества пожаров и погибших в них людей, показатели Латвии, характеризующие пожарную безопасность, являются одними из худших среди стран, по которым обобщается такая информация. В 2016 году на 1000 жителей в Латвии в среднем произошло 5,5 пожара и погибли 4,4 человек, что в два раза больше, чем средние показатели других стран, свидетельствуют данные центра статистики Международной ассоциации пожарно-спасательных служб.
Jaunas ugunsdrošības prasības no 2017. gada 1. septembra
2016. gada 1. septembrī stājās spēkā 2016. gada 19.04. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, nosakot būtiskas izmaiņas un atbildību saimnieciskas darbības un publiskos objektos. Atsevišķiem noteikumu punktiem tika noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.