23.07
2017

Jaunas ugunsdrošības prasības no 2017. gada 1. septembra

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā 2016. gada 19.04. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, nosakot būtiskas izmaiņas un atbildību saimnieciskas darbības un publiskos objektos. Atsevišķiem noteikumu punktiem tika noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.

“Jaunie “Ugunsdrošības noteikumi” darbojas jau gandrīz gadu, taču jau pavisam drīz mums būs jārēķinās ar tām izmaiņām un papildus prasībām, kas atbilstoši jaunajiem noteikumiem būs spēkā no 2017. gada 1. septembra”, norāda Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

  • Jaunas Ugunsdrošības instrukcijas

Līdz šī gada 1. septembrim Objektos atbildīgajām personām jāveic izmaiņas un papildinājumi Ugunsdrošības instrukcijās atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā.

  • Jaunas prasības elektroinstalāciju pārbaudēm

No 2017. gada 1. septembra stāsies spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi, izmantojot termokameru. Mērījumus veic kopā ar elektroinstalācijas pārbaudēm. Par rezultātiem noformē pārbaudes aktu.

  • Gāzes noplūdi signalizējoši detektori

Telpās, kur izmantoti gāzes aparāti ar jaudu lielāku par 50kW, jāuzstāda detektori, kas signalizētu par gāzes noplūdi. Šo noteikumu, neatkarīgi no ierīces jaudas, jāievēro arī tad, ja gāzes ierīce atrodas ēkas cokolstāvā vai pagrabā.

Izvēloties piemērotāko gāzes detektoru, Objektu atbildīgajai personai vajadzētu pievērst uzmanību, vai attiecīgā iekārta ir

  • marķēta ar “CE”,
  • kādas gāzes – propāna vai butāna – uztveršanai, tā ir paredzēta.

Ja ir šaubas par to, vai “noskatītā” iekārta ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām, trūkst informācija par to, kā pareizi uzstādīt detektoru, konsultējieties ar kvalificētu speciālistu.

1 komentāri

Komentēt

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Lūdzu, ievadiet savu komentāru.