Asociācija Articles

Jaunas prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes jomā
01.01.2018. stājās spēkā jaunas prasības attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu tehniskām apkopēm, jo atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumu nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 520. punktam spēku zaudēja Latvijas standarts LVS 332:2003 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”. Izmaiņas attiecas uz visām juridiskām personām, kuru īpašumā vai lietošanā ir ugunsdzēsības aparāti, kā arī ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām, kas ikdienā […]
Новые требования в сфере технического обслуживания огнетушителей
01.01.2018 вступили в силу новые требования к техническому обслуживанию огнетушителей, так как согласно п. 520 правил Кабинета министров №238 “Правила пожарной безопасности” от 19.04.2016 силу утратил латвийский стандарт LVS 332:2003 “Содержание огнетушителей в состоянии готовности к эксплуатации”. Изменения распространяются на всех юридических лиц, во владении или в пользовании которых имеются огнетушители, а также на места […]
Латвийская ассоциация пожаротушения: противопожарная безопасность – это способность уживаться с огнем
Каждый год в стране регистрируется около 10 000 пожаров, больше половины которых являются результатом неосторожных действий с огнем. Информирование и обучение общества является одним из приоритетов политики и стратегии Государственной пожарно-спасательной службы на следующие три года, потому что именно знания людей и их способность к действиям в кризисной ситуации могут уберечь от беды. На совместно проведенной […]
LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS ASOCIĀCIJA: UGUNSDROŠĪBA IR SADZĪVOŠANA AR UGUNI
Ik gadu valstī tiek reģistrēti ap 10 000 ugunsgrēku, no kuriem vairāk nekā puse ir rezultāts neuzmanīgai rīcībai ar uguni. Sabiedrības informēšana un izglītošana ir viena no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta politikas un stratēģijas prioritātēm turpmākajiem 3 gadiem, jo tieši cilvēku zināšanas par ugunsdrošību un rīcībspēja krīzes situācijā var pasargāt no nelaimes. Decembra vidū […]
VUGD: Latvijā jau divas paaudzes nav izglītotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos
Latvijā jau divas paaudzes nav izglītotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos, intervijā norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Oskars Āboliņš. Āboliņš pastāstīja, ka VUGD sadarbībā ar citām valstīm īsteno projektu, kura viens no mērķiem ir novērtēt ugunsdrošības prevencijas pasākumus. «Šajā projektā tiek veikts pētījums, kurā varēsim noskaidrot iedzīvotāju zināšanu līmeni par ugunsdrošību. Pagaidām […]
Apdrošinātājs: Praktiskām ugunsdrošības apmācībām Latvijā būtu jābūt obligātām
Apdrošināšanas kompānijā norādīja, ka Latvijā ik gadu notiek apmēram 9500 reģistrētu ugunsnelaimju, tostarp apmēram puse dzīvojamā sektorā un puse komercīpašumos. Visbiežākie negadījumu iemesli ir bojātu vai nepareizu apkures iekārtu ekspluatācija, pārslodze elektroinstalācijās, kā arī sekas neuzmanīgai rīcībai ar atklātu uguni vai elektroierīcēm. «Pieredze un dati ļauj secināt, ka realitātē cilvēki novērtē ugunsnelaimju preventīvo pasākumu nozīmi […]
Norisināsies konference par sabiedrības izglītošanu un informēšanu ugunsdrošības jautājumos
Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika, ik gadu valstī tiek reģistrēti ap 10 000 ugunsgrēki, no kuriem vairāk nekā puse ir rezultāts neuzmanīgai rīcībai ar uguni. Lai mazinātu ugunsnelaimju risku, ir izstrādāta  Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) politika un stratēģija nākamajiem trīs gadiem, kur būtiska loma ir tieši iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai. […]
Sabiedrības tendence
Kā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rita panorāma» atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 1. daļas komandieris majors Artūrs Putrālis, cilvēki uzskata: «Gan jau kāds cits piezvanīs glābējiem, es tikmēr izmantošu iespēju nofilmēt vai nofotografēt.» Pirms pievēršaties privātām lietām šādos gadījumos, vispirms vajadzētu noskaidrot, vai nav cietušo un vai nepieciešama palīdzība. Tikai […]
Jauna grāmata “Pamatzināšanas ugunsdrošībā”
Satriecoši jaunumi! Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas  akreditēts  mācību  centrs “PREVENTA” ir sagatavojis un izdevis pirmo ilustrēto grāmatu “Pamatzināšanas ugunsdrošībā”. Kādu ieguvumu saņems lasītājs? Grāmatas uzdevums ir sniegt pamatzināšanas par ugunsdrošību, vērst uzmanību uz galvenajiem ugunsbīstamības faktoriem, sniegt pārskatu par svarīgākajiem ugunsdrošības profilaktiskajiem pasākumiem un līdzekļiem, kā arī piedāvāt ieteikumus rīcībai ugunsnelaimju gadījumā. Mērķauditorija? Tā ir ļoti dažāda, […]
Vai Latvijā ugunsdrošības rādītāji ir vieni no sliktākajiem?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kategoriski nepiekrīt Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas (LUA) viedoklim, ka, balstoties uz Starptautiskās Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu asociācijas (SUGDA) statistikas datiem, Latvijā ugunsdrošības rādītāji ir vieni no sliktākajiem 31 analizētās valsts starpā. VUGD norāda, ka pēdējos gados ugunsgrēku skaits pakāpeniski samazinās. Tāpat gan asociācija, gan dienests nav vienisprātis, vai ugunsdrošības prasību […]