Kā galamērķi izvirzot ugunsdrošības uzlabošanu valstī, Latvijas Ugunsdzēsības asociācija veic brīvprātīgu ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas firmu sertifikāciju. Pirmkārt, tā attiecas uz Latvijas Ugunsdsības asociācijas biedriem, bet ir pieejama jebkuram uzņēmumam, kurš izsaka vēlmi izvērtēt savu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Sertifikācijas mērķi

    Veicināt ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu.

    Izstrādāt un pilnveidot pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kritērijus ugunsaizsardzības un ugunsdrošības jomā.

(Sertifikācijas kritērijos ir iestrādātas pašreizējās Latvijas valsts standartu un citu normatīvo aktu prasības ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai)

    Izvērtēt pēc uzņēmumu-ugunsdzēsības pakalpojumu sniedzēju lūguma viņu ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbilstību Latvijas valsts standartu un normatīvo aktu prasībām.

   Informēt patērētāju – ugunsdzēsības pakalpojumu saņēmēju (darba pasūtītāju) par uzņēmumiem, kuru darbību Latvijas Ugunsdzēsības asociācija ar neatkarīgu ekspertu piesaistīšanu ir atzinusi par atbilstošu LVS un normatīvo aktu prasībām un kuriem ir izsniegti noteikta parauga Sertifikāti.

   Balstoties uz sertifikācijas procesā gūto pieredzi un rezultātiem, gatavot iesniegšanai valsts iestādēs priekšlikumus izmaiņām un papildinājumiem likumdošanas aktos.

Brīvprātīgās sertifikācijas ugunsdrošības pakalpojumu veidi

UGUNSAIZSARDZĪBAS AUTOMĀTIKA UN SIGNALIZĀCIJA

BŪVKONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU APSTRĀDE AR PRETUGUNS AIZSARGLĪDZEKĻIEM UN SPECIĀLIEM PILDĪJUMIEM.